Takuuverkko – tuloloukuton perustulomalli

Takuuverkko -mallin tavoitteena on, että se:

1. Takaa riittävän toimeentulon, myös korkeiden elinkustannusten alueilla
2. On taloudellisesti toteuttamiskelpoinen
3. Ei vähennä, vaan lisää aktiivisuutta ja arvonlisää yhteiskunnassa

Takuuverkkomalli tähtää siihen että se mahdollistaa riittävät, noin 1200 euron tulot työtilanteesta riippumatta – ja samalla keikkatyön, opiskelun, yrittämisen tmv. ilman tuloloukutusta tai karensseja.
Tämä 1200e koostuu kahdesta osasta – 440e perustulosta ja 760e palkasta, joka saadaan ns. työtakuutöistä.
Käytännössä vain eriluonteisten tulo-osien yhdistelmällä saadaan yhtäaikaiseti täytettyä kaikki kolme toimivan perustulomallin edellytystä – riittävyys, toteuttamiskelpoisuus, kannustavuus.

Takuuverkko -mallissa on siis kolme keskeistä komponenttia:

  • Kustannusneutraali perustulomalli, eli perustulon ja veroprosentin yhdistelmä (440e + 33%), joka on kansantaloudelle lähes samanhintainen kuin nykyinen veromalli.
  • Työtakuumalli, jossa kunnat järjestävät kuntalaisia hyödyttäviä töitä, joiden vastaanottaminen on vapaaehtoista. Takuutöistä maksetaan 6e/tunti verottomana, ja niitä on mahdollista saada 127 tuntia kuukaudessa. Takuutöiden avustamana kunta pystyy purkamaan nykyisin infraansa kertyvän merkittävän korjausvelan, (vesijohtoverkko, homekoulut jne.) sekä paikkaamaan ns. hoivavajeen sote-puolella ym.
  • Perustettavat työosuuskunnat, joiden tarkoitus on toimia vertaistukena, löytää töitä,  ja pitää yllä ammattitaitoa. Tällöin töiden painopistettä pystytään siirtämään yleisluonteisista työtakuutöistä ammatillisesti hyödyllisempiin ja paremmin palkattuihin keikkatöihin.

Nämä elementit tuottavat yhdessä paremman lopputuloksen kuin mikään niistä erikseen.